Pred posledným vrcholom sezóny (MSR beach U-18), sme dnes ukončili sezónu 2016-17.

V príjemnom posedení novomestskej reštaurácie El Paso sme zhrnuli sezónu, posedeli a prebrali ciele na ďalšie obdobie. Poďakovanie patrí vedeniu spomínaného podniku, ktorý nám vytvoril priestor a taktiež sponzorsky prispel na toto posedenie. Ďakujeme !

Pred nami je zaslúžený oddych, 3 týždne, ktoré dievčatá vyplnia množstvom letných aktivít. Dúfame, že medzi ne budú patriť aj volejbalové turnaje a plážový volejbal.
Na záver prajeme dievčatám, aby sa o 3 týždne vrátili zdravé a plné elánu do ďalšej a určite ťažšej sezóny.