Na úvod krátka teória:
Športový výkon sa uskutočňuje prostredníctvom športovej činnosti – pohybovej činnosti s cieľom dosiahnuť max. výkon.
Ovplyvňujú ho faktory:
Faktory somatické
Faktory kondičné
Faktory techniky
Faktory taktiky
Faktory psychické

 

V našej práci v klube MVK Frigolog Nové Mesto nad Váhom sme sa minimálne venovali faktorom psychickým. Rozhodli sme sa preto nadviazať spoluprácu s p. Evou Šulekovou- Alagi, s.r.o.

Mgr. Eva Šuleková Absolvovala magisterské štúdium na Fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na učiteľstvo (špecializácia Telesná výchova a Geografia). Študentka magisterského stupňa Warsaw Management University – odbor Psychológia v Bratislave. Vlastní medzinárodný masérsky certifikát spoločnosti UNIMAS, medzinárodný certifikát Internationaler Therapeutenverband akupunkt – massage nach Penzel e.V. Absolvovala kurzy zdravý chrbát, I., II. Absolvovala stáž zameranú na komplexnú psychosomatickú medicínu u MUDr. Hnízdila v Prahe. Má dlhoročnú prax s vedením detí a dospelých v oblasti športu a zdravia. Špecializuje sa na kognitívno – motorické cvičenia prostredníctvom technológií, reedukáciu pohybových stereotypov u športovcov, detí a dospelých. Vedie mentálne a telesné relaxačné techniky (Autogénny tréning). Je autorka tréningového programu pre športovcov a spoluautorka tréningového programu pre manažérov.

Veríme, že touto spoluprácou posunieme naše snaženie už viac do profesionálnej sféry.
Prvý kontakt s cvičením mal u dievčat pozitívyn ohlas. Sme len na začiatku spolupráce. Naše očakávania sú veľké.
Touto cestou sa chceme poďakovať p. Mgr.Eve Šulekovej za pomoc a cenné postrehy a rady.