Uplynulý víkend postúpili Karolína Majerníková a Veronika Podhradská na ženskom turnaji Summer Beach Tour v Košiciach až do finále.

Dievčatá pritom boli najmladšími účastníčkami turnaja, ktorý bol jednou zo sérií tohtoročných Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale mužov a žien. Karolína i Veronika sú členkami Mestského volejbalového klubu (MVK) Nové Mesto nad Váhom. „V klube je množstvo talentovaných detí a odborne zdatných trénerov, ktorí majú jediný cieľ – vychovať z detí slušných a úspešných športovcov, ľudí s morálnymi zásadami a so zmyslom pre fair play. Našou úlohou popri výchove a zvyšovaniu športovej výkonnosti hráčok je aj vytvárať zmysluplné a hodnotné voľnočasové aktivity zamerané proti drogám a iným patologickým javom,“ zhodnotil pôsobenie klubu jeho viceprezident Luboš Lhotský s tým, že v tomto roku sa MVK v Novom Meste nad Váhom, ako jediný klub v Trenčianskom kraji, začal užšie špecializovať na plážový volejbal, čo mu hneď aj prinieslo želané výsledky.

Dievčatám gratulujeme k zisku 2. miesta a ďakujeme za vzornú reprezentáciu kraja, mesta a klubu.