MVK Nové Mesto nad Váhom úzko spolupracuje so Základnou školou na ulici Odborárskej. Tu máme dlhoročne výborné podmienky pre výchovu talentov. Preto sme sa aj tento rok rozhodli prihlásiť viacero našich detí do školského MIDI. Táto súťaž nám v pracovné dni vhodne vypĺňa tréningový proces. Hlavne ju využívame na vyhranie všetkých dievčat, ktoré z rôznych príčin dostávajú menej príležitostí.
Týmto chceme poďakovať všetkým zapojeným školám, za ochotu zúčastňovať sa týchto súťaží.
Absolvovanie školskej MIDI súťaže ide ruka v ruke s koncepciou klubu, dať možnosť každému dievčaťu aktívne športovať.