Pri príležitosti okrúhleho jubilea si dovoľujeme popriať za celý klub jedno veľké

 G  R  A  T  U  L  U  J  E  M  E

trénerke MIDI žiačok Janke Slávkovej. Prajeme hodne zdravia a športových úspechov !