Donate 2% of your taxes to MVK Nové Mesto nad Váhom !

Marec je čas daňových priznaní a každý by už mal mať jasno komu venuje svoje 2%. Náš klub je aj tento rok zaevidovaný v zozname prijímateľov 2% a preto sa na Vás obraciame s prosbou o nasmerovanie Vašich daní pre náš klub. Ako obvykle Vás ubezpečujeme, že budú v správnych rukách a použité na správne účely.

MVK Frigolog Nové Mesto nad Váhom

Thank you !

2 % of your taxes download form