Jednou z priorít nášho klubu do budúcnosti je aj oživenie chlapčenského volejbalu v našom meste. Prvou lastovičkou v tejto sezóne je účasť družstva chlapcov MINI v súťaži. Po 1.turnaji sú priebežne na 2.mieste.

Chlapcom chceme zabezpečiť rovnaké možnosti ako dievčatám. Výhodou je aj blízkosť 2 volejbalových centier/COP Trenčín a Volleyball Team Myjava/.      A práve s Myjavou sme sa dohodli na prvej lastovičke. Lucas Jedlička odchádza na hosťovanie na Myjavu s perspektívou zapracovanie sa do kadetského teamu. Veríme, že tým naštartujeme budúcu úspešnú spoluprácu.

Lucas k nám prišiel zo školského volejbalu z Kočoviec, kde už roky kvalitnú prípravu robí p. Jeřábková. Jej deti v našich teamoch sú vždy oporou. Ďakujeme!!!